Gotländska drömmar

Hemma på Gothemshammar
Asunden en tidig morgon